Novi mirisi za nju i njega

Born in Roma Yellow Dream

U Rimu danje svjetlo pozdravlja ulice. Sunce se uzdiže iznad grada. Sjećanja na prethodnu noć postaju još jedan novi početak. Ono o čemu smo maštali u prošlosti inspirira naše snove o sutrašnjici. Okupan žutom svjetlošću, vječni grad se budi. Uz crvenu, žuta je boja koja se najviše povezuje s Rimom i njezina je priča utkana u samo tkanje ovoga grada.

Osvještavanje ekoloških tema kroz pisanu riječ za djecu

Podizanje svijesti o ekologiji

Kako ljudska zajednica postaje sve već i složenija, sve više traži od prirode. Svakog dana posežemo dublje u riznicu zemljinih dobara i iskorištavamo prirodu. Suvremeno onečišćenje nadilazi po količini, raznolikosti i trajanju lokalne okvire te postaje planetarnim problemom. Slobodno možemo reći da naš planet prolazi kroz ekološku krizu koja može ugroziti i samo postojanje života na Zemlji.

Loading